5G ที่มีต่ออุตสาหกรรม

5G ที่มีต่ออุตสาหกรรม แน่นอนว่าเทคโนโลยีของ 5g นั้นได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจหรือสังคมในประเทศไทยที่ดีกว่าระบบ 4G อย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเร็วในการอัปโหลดและดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆที่ทำได้ดีกว่าอีกทั้งยังมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีหลายเท่าเลย ซึ่งในปัจจุบันนั้นมีอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเชื่อมต่อด้วยสายเป็นการเชื่อมต่อแบบไร้สายแล้วหลายคนนั้นก็มาลงทุนกับเทคโนโลยีในเชิงระบบ AI กันมากขึ้นที่มันช่วยสามารถให้ธุรกิจของคุณนั้นก้าวหน้าอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสะดวกสบายและความเร็วในการผลิต เดี๋ยววันนี้เรามาดูดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจบ้าง 5g ที่ทำให้อุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนแปลง 5G ที่มีต่ออุตสาหกรรม อุตสาหกรรมดูแลสุขภาพ อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าระบบ 5g นั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาให้สามารถใช้ระบบทางการแพทย์ทางกลไกแน่นอนว่ามันสามารถมีประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อเครือข่ายที่เราสามารถตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดและแบบเรียลไทม์ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดทางไกล การวินิจฉัยโรค และการสื่อสารกับผู้ป่วยด้วยระบบที่ทันสมัย ในส่วนของอุตสาหกรรมนั้นก็คือการที่นำมาใช้กับหุ่นยนต์ผ่าตัดด้วยเทคโนโลยีระบบ AI ที่จะทำให้สามารถรู้ระบบทางนิเวศน์ทองทางการแพทย์และสุขภาพที่มีการเชื่อมต่อ…