หัวเว่ย ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ชั้นแนวหน้าระดับนานาชาติ ได้รับใบรับรองความปลอดภัยตามมาตรฐาน Common Criteria (CC) ที่ระดับ Evaluation Assurance Level (EAL) 4+ สำหรับสินค้า 5G เป็นรายแรกของโลก โดยหนังสือรับรองดังกล่าวเป็นข้อชี้ชัดได้ว่าสินค้าสถานีฐาน 5G ของหัวเว่ยได้มาตรฐานระดับแนวหน้าของโลก และสามารถมอบหลักประกันความปลอดภัยที่ไว้ใจได้สำหรับในการเชื่อมต่อสัญญาณ 5G ไร้สาย

ทั้งนี้ Centro Criptológico Nacional (CCN) หน่วยงานผู้ออกใบรับรองของประเทศสเปน ได้ออกใบการันตีอย่างเป็นทางการให้กับซอฟต์แวร์ Huawei 5900 Series 5G gNodeB ช่วงวันที่ 20 เดือนพฤษภาคม 2563 ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา ภายหลังดำเนินการประเมินตามกฎระเบียบและข้อตกลงของ Spanish IT Security Evaluation และ Certification Scheme โดยผลสรุปของเครื่องมือการประเมินในรายงานเทคนิคการประเมินนั้นสอดคล้องกับหลักฐานที่ใช้อ้างอิง

สัญญาณ 5G ไร้สาย ได้มาตรฐานระดับสากล

ใบรับรองความปลอดภัยตามมาตรฐาน Common Criteria นั้นเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วทั้งโลก โดยแบ่งผล การวัดออกเป็น 7 ระดับ และระดับ EAL4+ จัดเป็นระดับสูงสุด ซึ่งต้องมีการทดสอบและก็รับรองซอร์สโค้ด (รหัสต้นทาง) และยังเป็น “ระดับสูงสุด ซึ่งเป็นระดับที่คาดว่าสามารถนำไปประยุกต์กับสายการผลิตในขณะนี้ ทั้งตอบโจทย์การนำไปใช้งานในเชิงธุรกิจได้”

นายเจย์ เฉิน รองประธานหัวเว่ย เอเชีย แปซิฟิก บอกว่า “หัวเว่ยเชื่อว่าความไว้วางใจจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง โดยความเป็นจริงจะต้องสามารถตรวจสอบได้ และการตรวจสอบจะต้องอยู่บนฐานรากของมาตรฐานที่มีร่วมกัน ใบรับรองมาตรฐานที่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของวงการอุตสาหกรรม เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการแก้ปัญหาด้านความปลอดภัย”

ทั้งนี้ หัวเว่ยได้นำมาตรฐานและเงื่อนไขของใบรับรองความปลอดภัยไซเบอร์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลจากหลากหลายองค์กรมาปรับใช้งาน ตัวอย่างเช่น CC และ FIPS มาใช้ในการวิจัยและพัฒนาสินค้า และยังได้เชิญภาคส่วนอื่นมาร่วมวิเคราะห์และรับรองสินค้าของหัวเว่ย ปัจจุบัน สินค้าและโซลูชันของหัวเว่ยได้ใบรับรองความปลอดภัยมาแล้วมากกว่า 270 ใบ (รวมทั้งจาก CC, FIPS และ CSA)

เจย์กล่าวเสริมว่า “การได้รับใบรับรอง CC EAL4+ สำหรับผลิตภัณฑ์ 5G เป็นรายแรกของโลก ยิ่งตอกย้ำความเป็นผู้นำทางเทคโนโลยี 5G ของเรา โดยหัวเว่ยจะเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยี 5G อันเป็นนวัตกรรมสร้างสรรค์ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ webet ทั่วทั้งโลก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสำหรับการสนับสนุนการใช้งาน 5G เชิงพาณิชย์”

Author