ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมาก เรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์ไปเลยก็ว่าได้ และทุกวันนี้เทคโนโลยีก็ได้ถูกพัฒนาให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง เทคโนโลยีเอื้ออำนวยความสะดวกให้แก่เรามากมายหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นด้านการสื่อสาร การคมนาคม ทำให้เราสามารถติดต่อถึงกันได้อย่างง่ายๆ นอกจากนี้ยังมีด้านการศึกษา ด้านการแพทย์ ซึ่งก็ใช้เทคโนโลยีเช่นเดียวกัน วันนี้เราก็จะพูดถึง ผลกระทบของความเจริญทาง ด้านไอที ซึ่งจะมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันอะไรของเราบ้างลองไปดูกัน

ผลกระทบของความเจริญทาง ด้านไอที

ผลกระทบของความเจริญทาง ด้านไอที

ซึ่งจริงๆแล้วเทคโนโลยีก็อาจก่อให้เกิดโทษได้เช่นกัน ถ้าเรานำมันไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง อย่างเช่น การโจรกรรมข้อมูล ลักลอบเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลของธนาคารหรือโรงพยาบาล ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา ทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก เราจะเห็นว่าเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ เรายังคงต้องพึ่งเทคโนโลยีอยู่ แต่ผลกระทบต่อมนุษย์ที่จะเกิดขึ้นนั้น จะร้ายหรือดีมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับมนุษย์ ซึ่งเป็นผู้ประดิษฐ์ และนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้นั่นเอง เรามาดู ผลกระทบของความเจริญทาง ด้านไอที กันว่าจะมีประโยชน์อะไรบ้าง

ช่วยค้นคว้าด้านเทคโนโลยี

สำหรับอย่างแรกที่เราจะได้รับประโยชน์จากด้านไอทีก็คือ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยทำงานค้นคว้าด้านเทคโนโลยี เพราะสามารถช่วยงานคำนวณที่ซับซ้อน ซึ่งไม่สามารถทำได้มาก่อน อย่างเช่น การควบคุมการส่งดาวเทียม การส่งยานอวกาศ การคำนวณออกแบบอาคารหรือโครงสร้างใหญ่ๆ ซึ่งการใช้คอมพิวเตอร์ในเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่ช่วยให้งานออกมาได้เป็นอย่างดี ซึ่งนักเทคโนโลยีปัจจุบันยังสามารถคิดค้นสร้างงานวิจัยหรืองานค้นคว้าใหม่ๆได้อีกด้วย ซึ่งจะผลดีต่อคนอื่นในด้านต่างๆอีกด้วย

ช่วยส่งเสริมความสะดวกสบาย

สำหรับประโยชน์ต่อมาก็คือ การที่เราใช้คอมพิวเตอร์ทำงานต่างๆ จะทำให้เราได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น อย่างเช่น การทำงานในสำนักงาน ในโรงงานอุตสาหกรรม ในโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า ในโรงพยาบาล เครื่องบิน รถยนต์ และในอีกหลายๆที่ ซึ่งคอมพิวเตอร์จะช่วยให้เราสามารถจัดลำดับงานต่างๆได้เป็นอย่างดี อย่างเช่น การช่วยควบคุมการขึ้นและลงของเครื่องบิน การช่วยควบคุมเครื่องมือต่างๆให้ทำงานอย่างเที่ยงตรงและมีประสิทธิภาพ คอมพิวเตอร์ยังช่วยให้เรามีเวลาพักผ่อน และคลายความเครียดจากการทำงานได้มากอีกด้วย

ช่วยในเรื่องเศรษฐกิจ

สำหรับประโยชน์ต่อมาก็คือ การที่ใช้คอมพิวเตอร์ในเรื่องของการทำธุรกิจ ซึ่งก็จะมีผลต่อเศษฐกิจอีกด้วย ในอุตสาหกรรมใหม่ๆก็จะใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงาน อย่างเช่น การผลิต การบำรุงรักษา สำหรับงานซ่อมคอมพิวเตอร์ก็นับว่าเป็นงานที่เกิดขึ้นใหม่ นอกจากนั้นยังมีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์อีกมากมาย อย่างเช่น พนักงานคุมคอมพิวเตอร์ นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นักวิเคราะห์ระบบ ถ้าด้านธนาคารก็จะช่วยติดต่อซื้อขายแลกเปลี่ยนต่างๆได้รวดเร็ว ทำให้ประชาชนมีสภาวะความเป็นอยู่ดีขึ้นตามไปด้วย